MATRIXMETHODE 

De MatriXmethode

De MatriXmethode is een gesprekstechniek, die geschikt is voor kinderen en volwassenen met een hulpvraag. De MatriXmethode werkt op het EQ en op het IQ en kan o.a. helpen bij  het oplossen en voorkomen van mentale problemen, zoals: leerproblemen, trauma's, onverwerkte emoties, pijnklachten zonder medische oorzaak en een onrustig/ vol hoofd (zie cirkel).

Het is krachtig omdat je zelf met je eigen creatieve brein een oplossing gaat  bedenken. Bijna iedereen kan dit, maar is zich dat niet bewust. In enkele gesprekken is veel te bereiken. Door het stellen van vragen, waar je geen antwoord op hoeft te geven, verander je zelf, in je eigen hoofd je beleving en die verandering is blijvend.

De MatriXmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop in 1991. Meer informatie over de MatriXmethode vind je hier: www.matrixmethode.nl 

Hoe werkt het?

De MatriXmethode gaat in op de  BELEVING van het probleem en niet op de inhoud er van. Je beleving van het horen , zien, voelen en denken. Door het stellen van de juiste vragen word je je bewust van deze beleving en neutraliseer je deze zelf.  De MatriXmethode pakt elk probleem bij de bron aan, namelijk de unieke strategie die elk mens gebruikt bij het verwerken van leer- en emotionele informatie. De methode helpt je om de strategie zodanig aan te passen dat er een andere beleving ontstaat. Als de beleving verandert worden de problemen ook niet meer als zodanig ervaren. 

Hoe gaat een gesprek ? 

Je hoeft inhoudelijk niets over je probleem te vertellen en dat kan heel prettig zijn. Je gaat naar de beleving die je nu hebt aan dingen die in het verleden gebeurd zijn, of waar je in de toekomst tegen op ziet. Je focused je op het plaatje , het gevoel , de gedachte en het geluid en door de vragen die ik stel kun je je beleving neutraliseren. Je verandert in je eigen hoofd dus je beleving omdat ik de juiste vragen stel .  Omdat je het zelf doet is de methode bijzonder krachtig en is de verandering blijvend. 

Gespreksvormen 

Waardehierarchie
Met de waardehierarchie kan ik je helpen meer inzicht te krijgen in de waardes die voor jou belangrijk zijn. Als je dit van je zelf weet, geeft het inzicht waarom je juist in bepaalde situaties zo heftig geraakt kunt zijn. 

Emotiemodel
Met het emotiemodel van de MatriXmethode kun je de beleving die je nu hebt, over dingen uit het verleden of van dingen waarvan je bang bent die in de toekomst gaan gebeuren, ontladen. Ik help je hiermee door je te laten focussen op een moment uit het verleden of in de toekomst en stel je vragen over het zien, horen, voelen en denken.

Hoofd opruimen
De MatriXmethode kan goed werken als je chaos en onrust in je hoofd ervaart. Je gaat er met mij over nadenken hoe je hoofd werkt en ik help om met de MatriXmethode alles een plek te geven en zo op te ruimen dat het voor jou goed voelt. 

In dit filmpje wordt  de MatriXmethode uitgelegd door Ingrid Stoop. Zij heeft de methode ontwikkeld. 

In dit filmpje een intervieuw met huisarts Abed, twee patienten en mij over de uitwerking van de MatriXmethode.

Neem gerust contact met mij op.